Les dades personals que ens faciliteu rebran un tractament informatitzat i quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer del qual és responsable la Fundació Pau Casals, amb la finalitat de fer-vos arribar informació de les activitats que programen la Fundació i el Museu Pau Casals i activitats d’altres institucions amb relació a la figura de Pau Casals i als objectius de la Fundació que puguin ser del vostre interès.

En cap cas aquest fitxer es cedirà o es vendrà a altres empreses sense el vostre permís previ i explícit. De conformitat amb la Llei de protecció de dades (LOPD), Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, teniu dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, cancel·lar-la, i en el seu cas, revocar el vostre consentiment a la referida llei i a altres normes que la desenvolupen, sense efectes retroactius.

Fundació Pau Casals
Avinguda Palfuriana, 67
43880 Sant Salvador, El Vendrell